הודעה חשובה

האתר מחולק לשני חלקים, עברית ואנגלית. המאמרים שמופיעים בעברית לא תורגמו לאנגלית, ולהפך, מה שבאנגלית לא תורגם לעברית. כדי לראות את המאמרים שבאנגלית, יש להקליק על הקישור English, המופיע בראש כל דף.

גישה חדשה למקורות

הגישה החדשה המוצגת כאן  מבוססת על תגלית שפורסמה בספרות אקדמית , ויחד עם זאת, עולה בקנה אחד עם תפיסות יותר מסורתיות. היא כבר נוסתה על ידי לומדים בכל הרמות, ונמצאת מועילה בפענוח  קושיות רבות בתורה ובמשנה.

מהות התגלית: כתיבה בלוחות

התורה והמשנה, שתיהן נכתבו באופן לא-ליניארי. כדי לראות אותן כפי שהן נכתבו, יש לסדר אותן בצורה של לוחות (טבלאות), או אריגים. המהדרות החדשות של התורה והמשנה המבוססות על התגלית הזאת  ונקראות "התורה כדרכה" ו"המשנה כדרכה." שני הספרים האלה מסודרים על פי מבניהם הספרותיים הפנימיים. המהדורות האלה

מה נמצא באתר

המהדורה השלמה של המשנה כדרכה, הכוללת כל ששה סדרי משנה, נמצאת כאן גם בHTML וגם בPDF. ספר ויקרא נמצא גם הוא. המחקר על התורה הושלם ויתר הספרים גם יועלו לאתר. כל המאמרים המופיעים כאן מתיחסים לגישה החדשה המבוססת על גילוי מבניהם הפנימיים של הספרים.